← Översikt

Predikoturer 17 mars

Fr 12 Andakt. Lö 12.30 Orgelmatiné, Robert Öhman. 18–23 Världens ljus. Sö 11 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling; publiceras i efterhand på vår webbplats). Sigurd Hjelmgren. Mixkören. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Må 12 Andakt. Kvinnor i Bibeln är inställt. 18 Meditation. Ingen anmälan. Ti 12 Andakt. 12.15 Oasen – Öppet hus med servering i Nicodemussalen. 17 Bibelsamtal i Domkyrkan. On 9 Bön. On 12 Lunchmusik med dagens ord, Juliet Montague & Yelena Alledawi. 18 Mässa – därefter Café act. To 12 Mässa. 13.30 Gudstjänst på Träffpunkt Varvsholmen. Domkyrkan är öppen lö–sö 9–14 och må–fr 8–15.30.

Mar 17, 12:00 PM
Svenska kyrkan Kalmar - Kalmar